Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 18h17h16h15h14h13h12h11h10h9h8h7h6h
1Bạch HạcHs00:35656
2TB Phù SaBH00:35434
3Cẩm ĐìnhHs00:40374
4TB Đan hoài [HN]Hs00:40279
5Cống Liên mạc [HN]Hs00:40243
6Cống Long Tửu [HN]Hs00:40177
7TV Hà nộiHs00:35199
8Cống Tắc GiangHs00:40116
9Cống Tân đệ [TB]HTL00:35132
HHL--
10Hạ MiêuHs19:500
11Ngô ĐồngHs19:500
12Cồn NămHs00:40118
13Múc 2Hs00:40137
14Cống SẻHTL00:40145
15Xuân QuanHTL18:18158160161163168173178184190194201206210216
HHL18:18163
16Đại ĐịnhHs00:40606