Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 19h18h17h16h15h14h13h12h11h10h9h8h7h
1Bạch HạcHs--
2TB Phù SaBH00:04425
3Cẩm ĐìnhHs00:04373
4TB Đan hoài [HN]Hs00:04280
5Cống Liên mạc [HN]Hs00:04247
6Cống Long Tửu [HN]Hs10:54204
7TV Hà nộiHs00:04215
8Cống Tắc GiangHs00:04135
9Cống Tân đệ [TB]HTL--
HHL--
10Hạ MiêuHs--
11Ngô ĐồngHs--
12Cồn NămHs00:04104
13Múc 2Hs00:04121
14Cống SẻHTL00:04-5
15Đại ĐịnhHs--
16Xuân QuanHTL13:48133221218217220226228231236237243243245248
HHL13:48131